Sede electrónica Concello de San Sadurniño

22:23:24 Luns 12 de abril 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

10/03/2021

BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA GASTO CORRENTE ÁS ENTIDADES SEN ÁNIMODE LUCRO DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO


SECRETARIA-INTERVENCIÓN

09/03/2021

Aprobación definitiva do orzamento para 2021


SECRETARIA-INTERVENCIÓN

09/03/2021

ACTA DE CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN SELECCIONADORA DO CONCURSO PARA FORMAR UNHA LISTA PARA PROVISIÓN DE PRAZAS DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

01/03/2021

Emprazamento P.A. 18/2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

01/03/2021

APROBACIÓN PROVISIONAL DAS ASPIRANTES PARA A LISTAXE DE PROVISIÓN DE PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

03/02/2021

Aprobación inicial do orzamento xeral do Concello de San Sadurniño para o exercicio 2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

29/01/2021

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de decembro de 2020.


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

18/01/2021

Aprobación definitiva de modificación da Ordenanza Fiscal T-15, reguladora da taxa pola prestación dos servizos da Escola Infantil Municipal A Rolada


SECRETARIA-INTERVENCIÓN

18/01/2021

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de novembro de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

18/01/2021

Exposición pública de aprobación do padrón fiscal da escola infantil municipal do mes de decembro de 2020