Sede electrónica Concello de San Sadurniño

08:56:21 Mércores 3 de marzo 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

1/03/21

Emprazamento P.A. 18/2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

1/03/21

APROBACIÓN PROVISIONAL DAS ASPIRANTES PARA A LISTAXE DE PROVISIÓN DE PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

3/02/21

Aprobación inicial do orzamento xeral do Concello de San Sadurniño para o exercicio 2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

29/01/21

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de decembro de 2020.


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

18/01/21

Aprobación definitiva de modificación da Ordenanza Fiscal T-15, reguladora da taxa pola prestación dos servizos da Escola Infantil Municipal A Rolada


SECRETARIA-INTERVENCIÓN

18/01/21

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de novembro de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

18/01/21

Exposición pública de aprobación do padrón fiscal da escola infantil municipal do mes de decembro de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

28/12/20

Aprobación de padrón fiscal abastecemento domiciliario de auga potable terceiro trimestre de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

28/12/20

Aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de novembro de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

28/12/20

Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos número MC12 2020 RGG1 2020