Sede electrónica Concello de San Sadurniño

01:58:35 Luns 17 de maio 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

14/05/2021

Aprobación do padrón da taxa pola recollida do lixo correspondente ao exercicio 2021


ADIF

13/05/2021

Anuncio de ADIF polo que se somete a información pública, a efectos de expropiacións, o proxecto de "Emerxencia das obras de estabilización urxente da trincheira entre os kms 18/550 e 18/860, por desprendimentos de rochas os días 3 e 4 de outubro de 2020. Línea 740. Traxecto: San Sadurniño-Cerdido".


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

11/05/2021

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de abril de 2021.


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

10/05/2021

Aprobación prezo público pola realización de obradoioros de gaita e pandeireta durante os meses de maio, xuño e xullo de 2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

10/05/2021

Oferta de emprego público ano 2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

04/05/2021

LISTADO PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO E EXCLUIDO NO PROCEDEMENTO PARA A ADXUDICACION DE PRAZAS NA EIM A ROLADA(CURSO 2021-2022)


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

23/04/2021

ACTA SELECCIÓN PIL ANO 2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

21/04/2021

RESOLUCIÓN SOBRE DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DA ALCALDÍA PARA MATRIMONIO


SECRETARIA-INTERVENCION

21/04/2021

CONTA XERAL 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

20/04/2021

LISTAXE PERSOAS ADMITIDAS NO PROCESO DE CONTRATACION DE PERSOAL TEMPORAL AO ABEIRO DO PROGRAMA DE INTEGRACION LABORAL (PEL) ANO 2021