Sede electrónica Concello de San Sadurniño

08:29:27 Xoves 21 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

18/01/21

Aprobación definitiva de modificación da Ordenanza Fiscal T-15, reguladora da taxa pola prestación dos servizos da Escola Infantil Municipal A Rolada


SECRETARIA-INTERVENCIÓN

18/01/21

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de novembro de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

18/01/21

Exposición pública de aprobación do padrón fiscal da escola infantil municipal do mes de decembro de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

28/12/20

Aprobación de padrón fiscal abastecemento domiciliario de auga potable terceiro trimestre de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

28/12/20

Aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de novembro de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

28/12/20

Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos número MC12 2020 RGG1 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

27/11/20

Corrección de erros do anuncio de aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo


Axencia Galega de Infraestructuras

24/11/20

Resolución do 16 de novembro de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña pola que se acorda realizar o pagamento dos mutuos acordos por expropiación para a obra “Mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera, clave AC/18/014.10, nos concellos de Moeche, San Sadurniño e Cerdido


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

20/11/20

Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

9/11/20

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de outubro de 2020.