Sede electrónica Concello de San Sadurniño

19:10:16 Mércores 2 de decembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Augas de Galicia

2/12/20

INFORMACIÓN PÚBLICA DH.W15.73697. Edificación. Concello de San Sadurniño


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

27/11/20

Corrección de erros do anuncio de aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo


Axencia Galega de Infraestructuras

24/11/20

Resolución do 16 de novembro de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña pola que se acorda realizar o pagamento dos mutuos acordos por expropiación para a obra “Mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera, clave AC/18/014.10, nos concellos de Moeche, San Sadurniño e Cerdido


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

20/11/20

Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

20/11/20

Aprobación inicial modificación da Ordenanza fiscal Nº T-15 Reguladora da taxa pola prestación dos servizos da escola infantil municipal A Rolada


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

19/11/20

Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos MC 12/2020 RGG1 2020, de créditos extraordinarios financiados con remanente de tesourería


SECRETARÍA-INTERVENCION

11/11/20

Aprobación do padrón fiscal da escola infantil municipal do mes de outubro de 2020


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

9/11/20

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de axuda no fogar do mes de outubro de 2020.


SECRETARIA INTERVENCIÓN

15/07/20

Aprobación del padrón de la tasa por la recogida de basura para el ejercicio 2020


SECRETARIA INTERVENCIÓN

10/07/20

Exposición pública de aprobación de padrón fiscal de ayuda a domicilio del mes de mayo de 2020